Goede doelen

Simone, de directeur van De Heppening, stond op 10 juli’19 op de top van de Kilimanjaro. Deze prestatie leverde €2 000 op, geschonken door vele sponsors ten voordele van het project in Tanzania. Neem af en toe een kijkje op onze website en verneem wat we realiseren met het ingezamelde geld!

 

 De heppening voor het goede doel

In Heppen is het goed om te leven en toch worden wij in deze kleine leefgemeenschap ook geconfronteerd met de problematiek van kansarmoede.  Dit komt tot uiting in onze school en wij vinden het dan ook belangrijk om onze kinderen goed te informeren door hun eigen leefsituatie te vergelijken met kinderen die in armoede leven hier en ook in de rest van de wereld. Dit thema komt jaarlijks aan bod in alle klassen: op  17 oktober wereldarmoededag, de adventsactie voor Kerstmis, de vastenactie voor Pasen,  … Tijdens deze projecten proberen wij onze kinderen in te leven in armoedesituaties. Tegelijk gaan we op zoek naar een manier om ons steentje bij te dragen.

Hieronder vind je een aantal van onze initiatieven!

 

  1. Het sociaal fonds “De Zandloper”

Dit  fonds werd in 2007 opgericht met als voornaamste doel het financieel ondersteunen van kansarme leerlingen in onze school. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten of initiatieven met een pedagogisch of sociaal doel ingericht door onze school.

Jaarlijks verkopen wij wafels tijdens de openschooldag en chocolade hartjes op Valentijn.

 

  1. Adventsactie

Tijdens de adventsactie sparen de kinderen geld voor een goed doel uit de eigen gemeente. Zo steunden wij in het verleden reeds onderstaande initiatieven:

De Oogst, Ons Huis, St.-Vincentius, Berkenhof, ….

 

  1. Vastenactie

Tijdens de vastenactie nemen de kinderen deel aan verschillende acties zoals verkoop van appels, wortels, …. Of de kinderen maken zelf soep en verkopen deze. En naar jaarlijkse traditie doen vele kinderen mee aan het hongermaal.

De opbrengst van deze acties gaat naar 2 adoptiescholen in Afrika; een kleuterschool in Engare sero en een lagere school in Endallah. Simone, de directeur van onze school gaat regelmatig naar Tanzania om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Voor sfeerbeelden: zie pp

buitenlands project in de kijker