Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door basisschool De Heppening.

1.     Wie zijn wij?

Het schoolbestuur, Parochiaal Schoolcomité Heppen – Leopoldsburg (16683), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op basisschool De Heppening is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@deheppening.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van basisschool De Heppening kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

 • Adres: Beringsesteenweg 12, 3971 Heppen
 • Telefoonnummer: 011/34 35 49
 • Ondernemingsnummer: 0425.428.835

2.     Type persoonsgegevens die wij verwerken

Als wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit meestal over de onderstaande gegevens:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld (vb. in het kader van een klacht bij de klachtencommissie, andere contactpersonen in het kader van een advies, …)

3.     Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Op basisschool De Heppening verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;

4.     Anderen met wie persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • de scholengemeenschap Parochiaal Schoolcomité Heppen – Leopoldsburg ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

Op basisschool De Heppening worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

 • Broekx
 • Van In – Bingel
 • Plantyn – Scoodle
 • Google Inc
 • IC Verzekeringen

5.     Jouw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

6.     Bewaartermijn persoonsgegevens

Afhankelijk van de verwerking heeft basisschool De Heppening bewaartermijnen vooropgesteld in haar volledige privacyverklaring.

7.     Functionaris voor gegevensbescherming

Wil je jouw rechten uitoefenen, heb je een vraag of een klacht over hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming: